Arhiv novic, prireditev ...

V KULTURNEM DRUŠTVU PETER DAJNKO IZ ČREŠNJEVCEV BODO LETOS PRAZNOVALI OKROGLA JUBILEJA

2015.02.02
 

Prav na zadnjo soboto v mesecu januarju so se zbrali v dvorani vile Hold v Črešnjevci, članice in člani, njihovi simpatizerji, ter gostje na rednem občnem zboru Kulturnega društva Peter Dajnko iz Črešnjevcev. Društvo ki šteje 45. članov je eno najstarejšo delujoče društvo v občini Gornja Radgona. V njem delujeta dve skupini, tamburaška, katero čas ustanovitve sega vse do davnega leta 1910 in bo tako letos praznovala svojih 105. let delovanja, ter otroška folklorna skupina , le ta pa bo letos praznovala svojih mladih aktivnih 5. let.

Kot pa je bilo razvidno iz poročil, ki so jih podali predsednica društva Eva Banfi, vodja tamburaške skupine Danilo Banfi in vodji otroške folklorne skupine Simona Roškar in Slavica Banfi je, da za obstoj samega društva, ter v njej delujočih skupini in posameznikov, potrebno veliko vlaganj , odrekanj, ter trdne volje. Predvsem do tega kar jim je bilo zaupano od prednikov do ljubezni in skrbi za ohranitev kulturne dediščine tega kraja ki se prenaša že mnogo let iz roda v rod . Minulo leto, ki je bilo zelo aktivno in delovno svoje vaje so tamburaši, katera zasedba šteje 13. članov imeli kar 37. krat na leto po dve šolski uri, le to pa je bilo obogateno s 27. nastopi na najrazličnejših kulturnih dogodkih v sami občini , kakor tudi po Sloveniji, ter izven njenih meja. Predvsem so bili izpostavljeni nekateri pomembni dogodki in nastopi, kot so organizacija in nastop na prireditvi ob dnevu žena in Materinskega dne z naslovom Ta šopek je zate, ki je bil v avli Osnovne šole Gornja Radgona, organizacija in nastop na srečanju tamburaških skupin Pomurja, ki je bilo v Črešnjevcih, na prireditvi Pevci nam pojejo godci pa godejo, ki je bilo v Ilirski Bistrici so dosegli uvrstitev na državni nivo, udeležili so se srečanja tamburaških skupin , ki je potekalo v Miklavžu pri Mariboru, udeležili se srečanje Pomurskih tamburaških skupin , ki je bilo organizirano v občini Dobrovnik, nastopili na prireditvi Folklornega kulturnega društva COF v Ljubljani, ponosni pa so tudi na povabilo Zveze Slovencev na Madžarskem v Budimpešti, kjer so preživeli lep vikend med slovenskimi rojaki, ter med drugimi takratnimi nastopi  okronali večer z lepimi tamburaškimi melodijami na samem veleposlaništvu Republike Slovenije v Budimpešti. Tudi najmlajši plesalci folklornega plesa , katero število šteje 12. članov starostnega obdobja od 5. let do 12. let, so bili skozi celotno leto zelo aktivni in pridni. Svoj trud in učenje otroških folklornih plesov, ki so prilagojeni prav tej starostni skupini otrok  so neutrudno vadili vsako sredo v dvorani vile Hold. Le to pa so oplemenitili na najrazličnejših nastopih, kot so na prireditvi ob dnevu žena in Materinskem dnevu v mesecu marcu, udeležba na srečanju otroških in odraslih folklornih skupin, kjer so dosegli odlične ocene, ter zaplesali na različnih kulturnih prireditvah, kjer so še kako lepo popestrili dogodke s svojim nastopom.

Tudi v letu 2015 bo društvo in njeni člani ostali aktivni, svoj plan dela so  na občnem zboru začrtali in strnili v točkah, ki obsegajo pestro delo in  podobo ljubiteljskega kulturnega dogajanja v samem kraju in občini, ter izven meja. Svoje nastope in aktivnosti tudi letos načrtujejo na različnih prireditvah, koncertih, srečanjih,  revijah in ustvarjalnih delavnicah. Predvsem pa se bodo osredotočili na zelo pomemben dogodek v letošnjem letu, ki jih čaka v mesecu septembru na praznovanje visoke 105. obletnice tamburaškega muziciranja v Črešnjevci. Obenem pa bodo proslavili tudi 5. obletnico delovanja otroške folklorne skupine. Eden izmed največjih ciljev letošnjega leta je začetek projekta izdelave novih kostumov za tamburaško skupino. Trenutna kostumska podoba se namreč ne sklada s smernicami, ki jih glede kostumske podobe folklornih in godčevskih skupin podaja Javni sklad za kulturne dejavnosti. Glede na to, da je izdelava novih kostumov finančno izredno velik zalogaj, v iskanje fotografij in pripravo krojev za kostume pa je potrebno vložiti ogromno truda in dela, njihova želja je, da bi s projektom v letošnjem letu vsaj začeli in morda dali šivat vsaj del kostumov za ženske članice tamburaške skupine. Za uresničitev tega cilja se bodo skušali prijaviti na razpise JSKD Republike Slovenije, skušali pa bodo pridobiti tudi razne druge donacije, s pomočjo katerih bodo lahko obnovili svojo kostumsko podobo. V društvu  se bodo prijavljali na morebitne razpise iz strani občine, države in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kjer bodo poskušali pridobiti še vsaj del dodatnih sredstev za uspešno uresničitev programa, ki so si ga zastavili v letošnjem letu. V letošnjem letu si želijo več sodelovanja z Zavodom za kulturo, promocijo in turizem Gornja Radgona, ter udeležbo na različnih prireditvah v občini Gornja Radgona tako tamburaške kot tudi otroške folklorne skupine. Poleg članov tamburaške skupine, članov folklorne skupine in drugih aktivnih članov društva, je za delovanje zelo pomembna tudi pomoč raznih drugih institucij, kot so Javni sklad za kulturne dejavnosti RS OI Gornja Radgona, občina Gornja Radgona, KS Črešnjevci-Zbigovci in ostalih podpornikov društva.

 Ob tej priliki je spregovoril tudi podžupan občine Gornja Radgona Robert Žinkovič , kateri je zagotovil da bo občina še naprej kod do sedaj podpirala  društva, jim stala ob strani in pomagala uresničevati zadane cilje. Le ta pa morajo dokazovati svoje dejanja, ter širiti svojo članstvo z novimi smernicami in programi. V bodoče naj bi nakazila do društev občina spet nakazovala v dvanajstinah , kar je za društva vse kakor boljši način financiranja. Predsednik Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci Ivan Zemljič je ob pozdravnih besedah menil da takšnih društev, s takšnim dolgoletnim delovanjem in s tolikšnimi uspehi, kot jih žanjejo so lahko le v ponos krajanom, samemu kraju, Krajevni skupnosti in občini. 


Nazaj
TAMBURAŠKA SKUPINA
OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA
 
  2011 © KD PETER DAJNKO

Design MITTECH