Otroška folklorna skupina KD »Peter Dajnko« Črešnjevci


V Kulturnem društvu »Peter Dajnko« Črešnjevci smo v januarju 2010 ustanovili novo sekcijo OTROŠKO FOLKLORNO SKUPINO.
Skupinica je takrat štela 11 članov in je bila prava popestritev za društvo in kraj. V otroško folklorno skupino so vključeni
otroci različnih starosti; od 4 do 11 let. Na svojih srečanjih, ki jih imamo, prav tako kot tamburaši, v prostorih vile Hold, otroci
spoznavajo in se učijo tradicionalnih prekmurskih, štajerskih in tudi drugih slovenskih ljudskih plesov in rajalnih plesnih iger
primernih njihovi starostni stopnji

 
Pojemo tudi različne ljudske pesmi, spoznavamo izštevanke, zbadljivke, se igramo različne otroške
igrice iz starih časov in ohranjamo ter obujamo nekatere ljudske šege in navade povezane z
različnimi praznovanji skozi koledarsko leto. Srečujemo se ob sredah popoldan. Za glasbeno
spremljavo na harmoniki skrbi Miha Slavič in na lončenem basu Tina Slavič. Mentorici sva Simona
Roškar in Slavica Banfi. V letošnjem letu se je na naše veselje otroška folklorna skupina številčno
kar povečala in sedaj šteje čez 20 članov.
Tega se vsi skupaj veselimo saj smo mnenja; »več nas je, bolj je lušno!«


Ljudski ples je del slovenske kulturne dediščine, zato je primerno, da ga kot posebno vrednoto spoznajo tudi otroci. V njem se
izražajo duša, značaj in temperament človeka, številne različice pa odkrivajo njegovo ustvarjalnost. Zaradi tega je vredno, da
ga spoznajo generacije v predšolskem in šolskem obdobju. Otroci lahko s spoznavanjem ljudskih plesov razvijajo svoje
ustvarjalne, kreativne sposobnosti, hkrati pa se na neposreden način srečujejo s kulturo njihovih prednikov, jo učinkovito
prenašajo v svoje okolje in jo ohranjajo za prihodnost, pridobljene spretnosti pa lahko uporabijo kot motivacijski dejavnik pri
vsebinah učenja v šoli. Ni razloga, da naša preteklost izgublja pomen. Lahko in tudi moramo jo ohranjati in otroke spodbujamo
na inovativen način – skozi igro in s pristopi, ki so njim blizu in so prilagojeni otrokovim razvojnim stopnjam.

 

 
  2011 © KD PETER DAJNKO

Design MITTECH