Tamburaška skupina KD »Peter Dajnko« Črešnjevci


Tamburaška skupina KD »Peter Dajnko« Črešnjevci s svojim delovanjem in nastopanjem ohranja tradicijo naših prednikov
ter s tem predstavlja svoj kraj tako doma kot tudi v tujini (bogata zgodovina tamburaštva v teh krajih se je začela že
daljnega leta 1910, ko sta tamburaško skupino ustanovili sestri Marija in Terezija Zemljič). Lani smo s ponosom in velikim
veseljem praznovali visok jubilej; 100 letnico ustanovitve skupine!

 
Od leta 2009 vodi tamburaško skupino g. Danilo Banfi, trenutno pa skupina šteje 12 članov,
ki izvajajo skladbe naučene večinoma le po posluhu. Skupina izvaja starejše, »podedovane«
tamburaške skladbe v svoji priredbi, narodne in ponarodele (posebej privlačni so različni
venčki skladb) pa tudi nekaj večno lepih melodij, tako imenovanih evergreenov.

Tamburaška skupina ima okrog 30 nastopov letno, nastopa na krajevnih in občinskih prireditvah, dobrodelnih prireditvah,
je redna udeleženka območnih in državnih srečanj tamburaških skupin (sodelovali smo tudi na 1. Srečanju tamburaških
skupin Slovenije), njeni člani pa smo ponosni, da nas na prireditve večkrat povabijo tudi v tujino (največkrat v Avstrijo,
gostovali pa smo tudi na Madžarskem, Nemčiji in v Italiji), tembolj smo tega veseli, ker nas tamkajšnje občinstvo vedno
sprejme z velikim navdušenjem.
 


 
  2011 © KD PETER DAJNKO

Design MITTECH